• Διαχωριστικά γραφείων TIME

    Τα ΤΙΜΕ είναι διαχωριστικά γραφείων, με μονό δομικό κρύσταλλο triplex, πάχους 10 χιλ., τοποθετημένο σε σκελετό αλουμινίου, ορθογώνιας διατομής, διαστάσεων 40Χ50 χιλ., που δίνει την δυνατότητα κατασκευής μεγάλων ενιαίων επιφανειών από γυαλί χωρίς ενδιάμεσο σκελετό αλουμινίου.

    Χαρακτηρίζεται από τις minimum διαστάσεις, την λειτουργικότητα και την φωτεινότητα που προσδίδει στους χώρους.

    Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες ή συρόμενες, συμπαγείς ή από γυαλί tempered, με περιμετρικό προφίλ-έργα αλουμινίου ή χωρίς. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα τοποθέτησης ανοιγόμενης πόρτας από γυαλί tempered πάχους 10 χιλ., χωρίς περιμετρική κάσα αλουμινίου, έτσι ώστε να δίνει την μέγιστη δυνατή αισθητική ενοποίηση, χωρίς να διακόπτονται οι μεγάλες ενιαίες γυάλινες επιφάνειες.