• Διαχωριστικά γραφείων OMEGA

    Τα OMEGA είναι διαχωριστικά γραφείων, συνολικού πλάτους 86 χιλ., με εσωτερικό σκελετό από γαλβανισμένο χάλυβα και εξωτερικά προφίλ-έργα αλουμινίου, ημικυκλικής διατομής, με εμφανή προφίλ-έργα αλουμινίου διατομής «Ω».

    Τα συμπαγή τμήματα κατασκευάζονται από μοριοσανίδα Class E1, πάχους 12 χιλ., με επένδυση μελαμίνης. Τα υαλόφρακτα τμήματα αποτελούνται από υαλοπίνακες μονούς, απλούς ή triplex πάχους 5 ή 6 χιλ., τοποθετημένους στο κέντρο του προφίλ-έργα αλουμινίου.

    Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες ή συρόμενες, συμπαγείς ή από γυαλί tempered, με περιμετρικό προφίλ-έργα αλουμινίου ή χωρίς.