• Διαχωριστικά γραφείων MINIMAL CLAS

    Τα MINIMAL CLAS είναι διαχωριστικά γραφείων, με εσωτερικό σκελετό από γαλβανισμένο χάλυβα και εξωτερικά προφίλ-έργα αλουμινίου, ορθογώνιας διατομής, συνολικού πλάτους 100 χιλ., που δίνει την δυνατότητα κατασκευής συμπαγών, υαλόφρακτων πανέλων και οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ αυτών των δύο, βάσει της αρχιτεκτονικής μελέτης.

    Τα συμπαγή τμήματα κατασκευάζονται από μοριοσανίδα Class E1, πάχους 18 χιλ., με επένδυση μελαμίνης. Τα υαλόφρακτα τμήματα αποτελούνται από υαλοπίνακες μονούς, απλούς πάχους 4 ή 5 χιλ., επικολλημένους στις άκρες του προφίλ-έργα αλουμινίου εμφανούς πλάτους 28 χιλ., σε απόλυτη ευθυγράμμιση με τα συμπαγή τμήματα του διαχωριστικού.

    Οι πόρτες είναι ανοιγόμενες ή συρόμενες, συμπαγείς ή από γυαλί tempered, με περιμετρικό προφίλ-έργα αλουμινίου ή χωρίς.