• Κινητοί τοίχοι VISIO 100

    Γυάλινος Κινητός τοίχος, συνολικού πάχους 107 χιλ., με εμφανή σκελετό προφίλ αλουμινίου πλάτους 10 & 12 εκατ., στο φυσικό χρώμα σε ανοδίωση ή σε χρώμα RAL. Ανάρτηση μόνο από την οροφή. Οι τελικές επενδύσεις κατασκευάζονται από υαλοπίνακες πάχους 6 & 8 χιλ. securit και πολυστρωματικούς με ακουστικές μεμβράνες εσωτερικά. Σφράγιση ηχομονωτική των πανέλων πάνω & κάτω, από εκτονούμενα αλουμινένια και ελαστικά προφίλ, και κάθετα με σύνθετα προφίλ, αρσενικό-θηλυκό με επιπλέον κάθετες μαγνητικές λωρίδες για την εύκολη και ασφαλή συγκράτηση των πανέλων. Μετακίνηση και σφράγιση των πανέλων χειροκίνητα και ηλεκτρικά. Πλάτος πανέλων : από 700 - 1.300 χιλ. - Ύψος έως 3.500 χιλ. Πόρτες μονές ή διπλές. Ηχομονωτική ικανότητα : 42 - 46 - 48 - 50 dB Rw.

    ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ :

    Σε χώρους όπου η υψηλή διαφάνεια και ηχομόνωση είναι ζητούμενα. Ξενοδοχειακοί, Συνεδριακοί, Γραφειακοί, & Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων.